ถ้าจะใช้ Android ช่วยสอนภาษาอังกฤษ

ทักษะการโต้ตอบภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดแคลน เพราะเราเน้นแกรมม่ามาตลอด เน้นให้เรียนการเขียน และท่องคำศัพท์แบบแปลตรงตัว