Instagram ดารา นักร้อง

วันนี้เป็นวันที่ Instagram มีผู้ใช้เพิ่มขึ้น 1 ล้านกว่าคน หลังจากที่เปิดตัวให้ชาว Android ได้เข้าไปดาวโหลด ผมเพิ่งได้ดาวโหลดมาใช้เมื่อวาน