Samsung Galaxy Note II กับ 3 ความเจ๋งและ 4 ความกาก

สมาร์ทโฟนจะรุ่นไหนก็ตาม พอใช้ไปนานๆ ความกากจะค่อยๆปรากฏขึ้นมา สำหรับ Note 2 มันก็มีทั้งความกากและความเทพ