ถ่ายภาพมือถืออย่างไร ให้ถูกใจ ตอนที่ 1 ก่อนจะถ่ายภาพ

สมัยที่เรียน ป.ตรี ประวัติศาสตร์ เป็นวิชาที่นักศึกษาต้องเดินทางบ่อยมากๆ ออกเดินทางทุกเทอม ออกไปทัศนศึกษาตามโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์