22 คำคมเฟสบุ๊ค ของคนที่ลืม “แฟนเก่า” ไม่ได้

รวมเด็ด 22 สถานะ-คำคม ของคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้ มีแฟนเก่ามาวนเวียน ก็เลยระยายออกมาเป็นสถานะเฟสบุ๊ค

22 สถานะเฟสบุ๊ค ของคนที่ยังไม่ลืม “แฟนเก่า”

รวมเด็ด 22 คำคมสถานะเฟสบุ๊ค จัดมาให้สำหรับคนที่ยังไม่ลืมแฟนเก่า ยังวนเวียน ยังคิดถึง หรือแม้ว่าอยากลืม แต่มันทำไม่ได้