แก่ ใจดี สปอร์ต กทม …ที่มาของวลีคำนี้

เรื่องของเรื่อง มาจากคุณลุงคนหนึ่งไปหลีสาวในเฟสบุ๊ค ด้วยการเสนอว่าจะช่วยค่าผ่อนรถ ผ่อนคอนโด …ตามแบบของเสี่ยๆทั่วไป