เทคนิคการเขียนบล็อก ประเภท “รีวิวแอพพลิเคชั่น”

ผมเขียนบล็อกที่เกี่ยวกับการรีวิว โดยเฉพาะการรีวิวแอพ เป็นบล็อกแรก และเป็นงานที่ถนัดที่สุดของผมหากเทียบกับการเขียนบล็อกอื่นๆ บล็อกแรกผมคือ 5800xmz.blogspot.com