แนวคิดเขียนบล็อก : การสร้างความเชื่อ

บล็อกใหม่หลายๆบล็อก ไม่ทันเกิดก็มาดับ เพราะตกม้าตายที่ “เนื้อหาบล็อก” เอง คือเนื้อหามันมั่วเกินไป ไม่มีความชัดเจน ทำให้คนที่เข้ามาอ่าน

แนวคิด : เขียนบล็อก+สร้างแบรนด์

แต่ละบล็อกและเว็บต่างๆที่ผมทำ ผมจะให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์มากๆ แต่ครั้งแรกที่ผมเขียนบล็อกไม่ใช่แบบนั้น ก่อนจะมาถึงวันนี้

เทคนิคการเขียนบล็อก ประเภท “รีวิวแอพพลิเคชั่น”

ผมเขียนบล็อกที่เกี่ยวกับการรีวิว โดยเฉพาะการรีวิวแอพ เป็นบล็อกแรก และเป็นงานที่ถนัดที่สุดของผมหากเทียบกับการเขียนบล็อกอื่นๆ บล็อกแรกผมคือ 5800xmz.blogspot.com