บล็อก VS บอร์ด

ก่อนที่ผมจะหันมาทำเว็บ ยอมรับเลยว่าแยกแยะสาระบนเว็บไม่เป็นเลยว่า อันไหน “จริง” อันไหน “เทียม” ของจริงในความหมายผมคือ เนื้อที่เขียนขึ้นมาเอง จากเว็บนั้นๆ