รับถ่ายรูปฟรีเป็นที่ระลึกก่อนจบการศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนหนองหานวิทยา

รับถ่ายรูปฟรี สำหรับน้องๆที่กำลังจะเรียนจบจากโรงเรียนหนองหานวิทยา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ทั้งชายและหญิง(ขอแบบเป็นกลุ่ม) ส่วนใครที่สนใจถ่ายเดี่ยวรับเฉพาะผู้หญิง