ถ่ายภาพมือถืออย่างไร ให้ถูกใจ ตอนที่ 2 เริ่มการถ่ายภาพ

ไม่ว่าจะเป็น iPhone BB Androi และ Nokia Symbian ต่างก็มีแอพถ่ายภาพซึ่งจะมีอยู่ใน App Store ของแต่ละระบบ แต่ Nokia กับ BB นั้นมีตัวเลือกไม่มากนัก

ถ่ายภาพมือถืออย่างไร ให้ถูกใจ ตอนที่ 1 ก่อนจะถ่ายภาพ

สมัยที่เรียน ป.ตรี ประวัติศาสตร์ เป็นวิชาที่นักศึกษาต้องเดินทางบ่อยมากๆ ออกเดินทางทุกเทอม ออกไปทัศนศึกษาตามโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์