22 สถานะแทงใจ สำหรับคนที่ “ดีเกินไป”

คำคมที่น่าจะโดนใจ ของคนที่ถูกคิดว่า “ดีเกินไป” และต้องมาเจ็บช้ำจากการที่ทำตัวดี จนไม่รู้ว่าจะต้องจำกัด”ความดี”ไว้ที่เท่าไหร่