แนวคิดเขียนบล็อก : การสร้างความเชื่อ

บล็อกใหม่หลายๆบล็อก ไม่ทันเกิดก็มาดับ เพราะตกม้าตายที่ “เนื้อหาบล็อก” เอง คือเนื้อหามันมั่วเกินไป ไม่มีความชัดเจน ทำให้คนที่เข้ามาอ่าน