การเริมต้นที่ “ว่างเปล่า”

ใช้เวลาอยู่ 2-3 อาทิตย์ กับการศึกษาวิธีสร้างบอร์ด SMF จริงจัง จนในที่สุดก็กลับมาสร้างบอร์ดใหม่ สำหรับแชร์เรื่องบางเรื่อง