Road Map การทำ Adsense ของผม

คนทำเว็บหลายคนจะมี Road Map การทำ Adsense เป็นของตัวเอง เรียกว่าเป็นเส้นทางที่อาจจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถึงจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง ส่วนผมเองใช้เวลาปีกว่า

ประยุกต์วิชา Marketing มาใช้กับการทำเว็บ

ส่วนตัวไม่ได้เรียน Marketing มาโดยตรง แต่เรียนมาแบบอ้อมๆ ผ่านการเรียน “พิพิธภัณฑ์” เพราะแนวโน้มการทำพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ต้องมีการทำการตลาด