ได้กล้องมาใหม่ แต่ยังไม่มีอะไรให้ถ่าย

ก่อนจะซื้อรู้สึกรนรานอยากได้มากมาย พอได้มากลับไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไร กล้องที่ได้มาใหม่หวังจะให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น