สมาร์ทโฟน Android กับ iPad จะทำงานร่วมกันได้อย่างไร

ผมใช้มือถือ Android และมี Tablet เป็น iPad ปัญหาที่พบคือ Android เป็นระบบเปิดที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้ง่าย ส่วน iPad ที่ใช้ระบบ iOS