สมาร์ทโฟน & แท็ปเลท บทบาทและการใช้งาน

เป็นธรรมชาติของคนที่จะซื้ออะไรสักอย่าง แล้วมักจะมีการเปรียบเทียบอยู่เสมอ แม้แต่จะซื้อสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเลทก่อนบางทียังต้องคิด บางคนถามผม