ณ ศาลายา และบรรยากาศหลังห้อง

รู้สึกว่าพระอาทิตย์ตกที่ศาลายาดูสวยงามอยู่พอตัว แต่คงสวยสู้พระอาทิตย์ตกดินที่มหาสารคามที่ที่เคยอยู่มาเกือยสี่ปีไม่ได้ ส่วนปีนี้เป็นปีที่สาม