ผู้หญิงทำแท้ง ในมุมมองของสื่อ-สังคม

วันนี้ผมดูละครสอนเรื่องกฏแห่งกรรม ในรายการลิขิตกรรมทางช่อง 5 นำเสนอเรื่องผู้หญิงท้องมารที่ทำกรรมมาหลายเรื่อง ตามเรื่องบอกว่าสาเหตุที่เธอเป็นท้องมาร