เบื้องหลังการตั้งชื่อเว็บต่างๆ ของผม กรณีเว็บ Droidza.com

เว็บที่ทำอย่างจริงจังเว็บแรกผมคือ Lovemaq.com (ปิดตัวเปลี่ยนชื่อไปแล้ว) ก่อนจะใช้ชื่อนี้จริงๆแล้วผมคิดชื่อไว้ก่อนหน้านี้หลายชื่อ แต่ว่า ชื่อที่คิดได้มีคนจดไปแล้ว