ลองให้ Google แปลชื่อ

เมื่อวานเกิดอาการจิตตกเล็กน้อยหลังจากเว็บล่ม อยู่ว่างๆระหว่างรอเขาซ่อมเสร็จก็ เอาชื่อตัวเองเข้าไปแปลผ่าน http://translate.google.co.th ผลปรากฏว่า…Fail คือมันแปลไม่ได้