ประยุกต์วิชา Marketing มาใช้กับการทำเว็บ

ส่วนตัวไม่ได้เรียน Marketing มาโดยตรง แต่เรียนมาแบบอ้อมๆ ผ่านการเรียน “พิพิธภัณฑ์” เพราะแนวโน้มการทำพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ต้องมีการทำการตลาด